Matomy

תגבור כוח פיתוח OnSite

המטרה של פתרון מיקור הפנים של סרגטה, הוא לאפשר לחברות להאיץ את תהליכי הפיתוח בצורה מהירה, יעילה ואפקטיבית המתאימה ביותר לצרכייה המשתנים. לעיתים צוות הפיתוח דורש תגבור בין אם לצורכי גישור על פערי ידע טכנולוגי, על מנת להאיץ פיתוח בנקודות זמן קריטיות (כדוג’ לצורך השקת מוצר), בעבור קסטומיזציה או אינטגרציה למוצר קיים ואם על מנת למלא חוסרים ומחסור בכ”א.

www.matomy.com