EyesUp

  • פיתוח אפליקציית EyesUp

    אפליקציית EYESUP חוסמת זמנית טקסטים בזמן הנהיגה ומתגמלת  את המשתמשים במתנות ופרסים  על כל קילומטרים בהם לא  הביטו במכשיר הסלולאר.

    האפליקציה מאפשרת מענה אוטומטי לשיחות נכנסות במנן נהיגה ומיידעת את הנהג לגבי המתקשר.

    www.eyesup.co.il