Tag Archives: angular

  • Angular גרסת 2.0 – מה גרם לה לתפוס כל כך

    במרץ האחרון זה קרה. גרסת האנגולר המשופרת והחדשה של מערכת Angular JS נחשפה לעולם בכנס ng המוכר והטוב, שנערך הפעם ביוטה, ארצות הברית. בשורת גרסת 2.0 החדשה אינה משמשת כפלטפורמת פיתוח אפקטיבית ומתקדמת רק לקהילת מפתחי האפליקציות (web או mobile). זוהי פלטפורמה רחבה ורבת מאפיינים המאפשרת להיחשף לעולם שלם של יצירה מקודדת, הממעטת במגבלות יישומיות. […]