Nova

נובה בע״מ היא חברה גלובלית שעוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מדידה אופטיות

לשימוש בתעשיית המוליכים למחצה.

המשימה
לפתח גרסה חדשה ומשופרת לתוכנה שהתפקיד שלה הוא לעזור למהנדסים לתכנן מתכונים לצ׳יפים.

טכנולוגיות

Angular 12, Node, Typescript

אוטומציה של בדיקות עם Cypress.io

 משתמשי קצה: מהנדסי אלקטרוניקה בתעשיית פיתוח וייצור צ׳יפים.

מה פיתחנו

מתכונים של צ׳יפים כוללים מספר פרמטרים, אותם בודקים בדרך כלל בצורה פיזית על צ׳יפים אמיתיים. המערכת שפיתחנו מאפשרת ליצור הדמיה על מתכון נתון, כך שניתן לדמות צ׳יפ אמיתי ולבחון אותו בצורה וירטואלית לפני שלב הייצור, כדי לאשר שמדובר בפרמטרים האופטימליים והרצויים.

אתגרים מורכבים

  1. המערכת כוללת מעבר גדול של מידע, כך שנדרשנו לתמוך
    בכמויות גדולות של מידע

    פתרון: אופטימיזציה ושיפור כמות הדאטה שניתן לשמור ולהריץ במקביל. 
  2. יכולת להציג גרפים שונים של מידע בצורות שונות
    להציג את הדאטה בצורות שונות, סגנונות של גרפים.

הצוות של סרגטה ממשיך לתת תמיכה ולעזור לשפר את המוצר של נובה תוך מענה להתמודדות עם כמות גדולה מאוד של דאטה.

Sergata_Nova_Project

זה הוגן לשתף...

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו